1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Wijken
  6.  » Vogelbuurt

Vogelbuurt

Vanaf de beginjaren zestig komt er een grote uitbreiding van het dorp op gang die in fases aan de westkant van het dorp, tussen de Vennerstraat en de Kooiweg, wordt gerealiseerd. De weide- en bouwlanden achter de veelal kleine boerderijtjes aan de Hooiweg worden bouwrijp gemaakt voor grootschalige woningbouw. In 1962 wordt aan de noordkant van het gebied begonnen met de Vogelbuurt dat onder het bestemmingsplan Helmerdijk Noord valt. In totaal worden er 263 woningen en 20 garageboxen gebouwd.

Locatie Vogelbuurt in het dorp
Linksvoor de Vogelbuurt, middenvoor de Bloemenbuurt en rechtsvoor de Schildersbuurt

De aankoop van boerderij van kweker Antoon Smid tegenover de Vennerstraat, gaat minder voortvarend. Via een gerechtelijke onteigeningsprocedure moet de financiële compensatie opgelost worden, waarna de boerderij wordt afgebroken. De huizen aan de Patrijsweg en de Fazantweg worden het eerst gebouwd. Dit zijn rijtjes eengezinswoningen. De eerste bewoners zijn veelal “doorstromers” uit onder andere de wijk Nieuwe Akkers. 

Voor deze buurt worden straatnamen gekozen die naar vogels zijn vernoemd: Patrijsweg, Fazantweg, Kievitweg, Merelweg, Gruttoweg, Leeuwerikweg, Merelweg en Kwikstaartweg gekozen. Om de bouw van de Patrijsweg mogelijk te maken worden delen van percelen aan de Hooiweg door de gemeente aangekocht.

Een perceel gelegen aan de Helmerdijk tussen de Patrijsweg/Fazantweg krijgt eerst de bestemming winkelcentrum. Echter in 1976 wordt besloten dit niet te realiseren omdat ondernemers onvoldoende belangstelling hebben. Het gebied, bestemmingsplan Helmerdijk Centrum genaamd, krijgt dan een woonbestemming.

Vlnr: Gemeentearchitect De Jong, wethouder Arends en burgemeester Struben bekijken de maquete van het winkelcentrumplan Helmerdijk.

De Helmerdijk wordt in zuidelijk richting naar de Hooiweg omgelegd en vanaf 1981 worden in het vrijgekomen gebied de woningen aan het Patrijshof gebouwd. Door de verlegging van de Helmerdijk komt er extra ruimte aan de Fazantweg, Patrijsweg en Helmerdijk zodat daar nog eens extra woningen worden gebouwd. In het midden van de jaren tachtig worden de bouwactiviteiten van beide bestemmingsplannen afgerond.

Van deze wijk is een fotogalerij.

In totaal verdwijnen tien boerderijtjes uit het dorpsbeeld om ruimte te maken voor het Patrijshof en de Verlegde Helmerdijk. Het gaat daarbij om de volgende woningen/boerderijen.

 Perceel:  Locatie: Bewoners:
 Hooiweg 54  Tegenover Vennerstraat / Latere Kwikstaartweg  Fam. A. Smit
 Hooiweg 34  Bij splitsing Hooiweg-Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. L. Ensing
 Hooiweg 32  Bij splitsing Hooiweg-Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. E.F. Bakker
 Hooiweg 30  Hooiweg / Latere omlegging Helmerdijk  Fam. J.F. Stalman
 Hooiweg 28  Hooiweg / Latere omlegging Helmerdijk  Fam. J. Boerema
 Helmerdijk 1  Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. H. Been
 Helmerdijk 3  Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. H. Boerma
 Helmerdijk 2  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk  Fam. K. Raap
 Helmerdijk 4  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk  Fam. H. Veenhuis
 Helmerdijk 6  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk  Fam. Meulenkamp

 

Verdwenen panden aan de Hooiweg en Helmerdijk
Straatnamenkaart Vogelbuurt