A+ A A-

De gemeentevlag van Eelde

eelde vlagBij besluit van 1 oktober 1962, nr. 10 heeft de raad van de gemeente Eelde besloten tot invoering en vaststelling van een officiële gemeentevlag.

Mr. G.A. Bontekoe, een bekend deskundige op het gebied van gemeentewapens en –vlaggen, maakte het ontwerp. Zijn ontwerp heeft de volgende omschrijving.

"Een vlag, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 3 : 2, geel van kleur en beladen met een blauw en roodgekleurd kruis. De horizontale arm, ter breedte van een vierde van de hoogte der vlag geplaatst op halver hoogte, tot het snijpunt van het kruis ter halver breedte boven rood en onder blauw en voorbij het snijpunt in omgekeerde kleuren; de vertikale arm van dezelfde breedte geplaatst op een derde van de lengte van de vlag, gemeten vanaf de broekzijde tot het snijpunt van het kruis boven aan de broekzijde ter halve breedte blauw en aan de andere kant rood en onderhet snijpunt in omgekeerde kleuren. In de bovenhoek aan de broekzijde een zwarte ring, waarover heen een rode, zwart gevoegde bucht met drie kantelen en een zwart traliehek, zodanig geplaatst, dat de ring alleen aan de bovenzijde gesneden wordt."

De vlag krijgt geel als hoofdkleur omdat het gemeentewapen een gouden veld heeft. Het rood en blauw komt ook in het gemeentewapen voor. Het zwart uit het wapen vindt men terug in de ring, die herinnert aan de waterburcht in Eelde. De burcht op de ring accentueert nog de betekenis van die ring en kan gelden als herinnering aan de havezathen in Eelde-Paterswolde.

Bij de vaststelling van het besluit is bepaald dat burgemeester en wethouders maatregelen dienen te nemen, die er toe leiden dat deze vlag bij alle passende gelegenheden op de daarvoor geëingende plaatsen wordt getoond.

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57