1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Bijzondere locaties
  6.  » 
  7. Landgoederen
  8.  » Huis Hooghullen

Huis Hooghullen

Huis Hooghullen staat tussen de twee lanen naar de havezathe Oosterbroek. Hooghullen is in 1870 gebouwd in neogotische stijl. Het huis is gebouwd in opdracht van drie broers Hora Siccama. Hun vader bewoont het nabijgelegen Huis Oosterbroek.

In 1890 is het eigendom geworden van de ‘Vereniging ter bevordering van het herstel van drankmisbruik’. Hooghullen is nog steeds in bezit van en in gebruik bij Verslavingzorg Noord Nederland, die daar het afkickcentrum en sanatorium voor alcohol-, gok- en drugsverslaafden exploiteert.

Huis Hooghullen is aangemerkt als een Rijksmonument.

Hooghullen in de dertiger jaren